×

آخرین نوشته ها

روانشناسی
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

روانشناسی

کاوه راد
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

قوانین و مقررات

کاوه راد
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

پیشنهادات، شکایات و انتقادات

کاوه راد
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

معرفی

کاوه راد
Anxiety
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

اضطراب

کاوه راد
کارل گوستاو یونگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸

کارل گوستاو یونگ

کاوه راد
زیگموند فروید
۱۰ شهریور ۱۳۹۸

زیگموند فروید

کاوه راد
۰۶ شهریور ۱۳۹۸

فیلم اگه میتونی منو بگیر

کاوه راد
فیلم قوی سیاه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

فیلم قوی سیاه

کاوه راد
فیلم پسربچگی
۲۵ مرداد ۱۳۹۸

فیلم پسربچگی

کاوه راد