×

بزرگان روانشناسی

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

زیگموند فروید

فروید بیش از هر فرد دیگری نظریه شخصیت را تحت تأثیر قرار داده است. نظام روانکاوی او اولین نظریه رسمی […]