×

بزرگان روانشناسی

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

زیگموند فروید

فروید بیش از هر فرد دیگری نظریه شخصیت را تحت تأثیر قرار داده است. نظام روانکاوی او اولین نظریه رسمی شخصیت بود و هنوز هم بسیار مشهور است. تأثیر فروید به قدری عمیق بوده که افزون بر یک قرن بعد از اینکه نظریه او مطرح شد، با وجود ماهیت بحث انگیز آن، هنوز چارچوبی برای […]