×

آزمونهای روانسنجی

آزمونهای روانشناسی در کنار مصاحبه های بالینی نقش کمکی در تشخیص وضعیت روانی فرد دارند. این آزمونها امروز بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و شامل حوزه های تشخیص مسائل بالینی روانی تا هوش، استعداد، شخصیت شناسی و … را شامل می شود

آزمونهایی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده اند نقش کمکی در جهت آگاهی دادن به خود شما دارند و می توانید از آنها بهره ببرید

گزیده بهترین فیلمها و سریالهای حوزه روانشناسی با زیرنویس فارسی

آزمون سنجش اضطراب

این آزمون شامل ۲۱ سوال ۴ گزینه ای می باشد که شدت علائم اضطراب را می سنجد. آزمون دهنده می تواند بعد از انجام آزمون از میزان اضطراب خود آگاه شده و بر اساس نمره بدست آمده و جدول راهنما که در پایان آزمون به همراه نمره نمایش داده می شود می تواند از نیاز یا عدم نیاز خود به خدمات سلامت روان در حوزه اضطراب آگاه شود.